Hordijk 9 | 3079 DD Rotterdam | T 06 - 461 989 09 | E info@pesto-techniek.nl
Pesto-Techniek is de naam van de zelfstandige onderneming van Martijn Paul en staat voor Paul Engineering SupporT in de civiel technische sector.
Zoals pesto bestaat uit verschillende ingrediënten die het in de
juiste verhoudingen tot een veelzijdige, smaakmakende aanvulling maken op uw gerecht, zo is het mijn doelstelling om
een veelzijdige, kundige aanvulling op uw projectteam te zijn.
Deskundig in
- wegontwerp binnen en buiten de bebouwde kom
- rioolontwerp diverse stelsels
- grondmechanica, grondverbeteringstechnieken
- en funderingstechnieken
- betontechnologie en betononderhoudskunde
- aanbestedingsrecht en contractmanagement
- kostenbepaling in diverse projectfasen (o.a. SSK)
- bekend met systems engineering (SE) /
- systeem gerichte contractbeheersing
Projectmanagement

Leidinggeven aan afdeling met projectteams voor de voorbereiding van de civiel technische projecten, waaronder:

- Acquisitie van projecten
- Kwaliteitsborging van de opgestelde producten
- Planning, inzet en capaciteit van projecten en medewerkers
- Nacalculatie van uitgevoerde projecten
- Financiën met betrekking tot het winstgevend zijn van de afdeling
- Aannamebeleid voor medewerkers en het houden van functionerings en beoordelingsgesprekken
- Communicatiestromen, waaronder diverse overleggen en rapportages naar de directie
scheidingslijn

Projectleiding

Coördineren en begeleiden ten behoeve van de voorbereiding, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van projecten
met verantwoordelijken op het gebied van:

Gefaseerde detaillering en uitwerking van het uitgangsontwerp bij nieuwbouw en
herinrichtingen binnen en buiten stedelijk gebied tot en met aanbesteding;

Voorbereiding, detaillering en uitvoering van diverse infrastructurele nieuwbouw,
herinrichting- en onderhoudsprojecten, waaronder:
- (Bege)leiden van projecten in de tenderfase
- Herinrichtingen provinciale wegen
- Projecten binnenstedelijke bouw- en woonrijpmaken incl. riolering
- Projecten herinrichting / revitalisering / beheer- en onderhoud
- Begeleiding processen verleggen kabels en leidingen
- Constructieve projecten als keerwanden, houten en betonnen bruggen
- Renovatie betonconstructies (viaducten, gemalen, bruggen)
- Sloop van houten, stenen en betonnen constructies (bruggen, gebouwen)
scheidingslijn
Kostenbepaling / contractadvies

Opstellen van investeringsramingen, second opinions, bouwkostenramingen (na) calculaties aanneemsomramingen
voor zowel wegenbouwprojecten als kunstwerken in verschillende fasen van het werk van SO t/m nacalculatie

- Ervaren in SSK- systematiek en GWW-kostenbepaling
- Adviseren en opstellen contracten in diverse contractvormen, zowel onder UAV als UAV-GC
- Contractadvies voor zowel wegenbouwprojecten als kunstwerken van grote multidisciplinaire projecten tot kleine objecten
- Opstellen moederbestekken
- Tegenramingen ten behoeve van meerwerkonderhandelingen

scheidingslijn
Directievoering

Coördineren en begeleiden van de uitvoering van civiel technische projecten, waaronder:

- Project Randweg Den Bosch
- Project Boortunnel Randstadrail Statenwegtracé
- Diverse projecten binnenstedelijke bouw- en woonrijpmaken incl. riolering
- Diverse projecten herinrichting / revitalisering / beheer- en onderhoud
- Begeleiding processen verleggen kabels en leidingen
- Bouw diverse keerwanden
- Bouw diverse houten en betonnen bruggen
- Grondverbeteringen als diverse injectietechnieken en mixed in place technieken
- Diverse funderings- en verankeringstechnieken
- Renovatie diverse betonconstructies (viaducten, gemalen, bruggen)
- Sloop van diverse houten en betonnen constructies (bruggen, gebouwen)

scheidingslijn
Contact

Hordijk 9
3079 DD Rotterdam

T 06 - 461 989 09
E info@pesto-techniek.nl

kvk nr. 24480662
Btw nr. NL143983027B01
Pesto is een Italiaanse delicatesse, die hoofdzakelijk bestaat uit olie, gescheurde basilicumblaadjes,
pecorino of Parmezaanse kaas, en (gemalen) pijnboompitten. Sommige varianten, tapenades,
bevatten ook olijven. Het product is smeuïg en heeft textuur. Enkele varianten zijn de pesto genovese
(uit Genua ) en de pesto rosso (met zongedroogde tomaten als hoofdingrediënt).

Pesto is al enkele jaren een populaire saus in Nederland. Het is heerlijk als toepassing op toast,
in pastagerechten, over Carpaccio en kip, als smaakmaker in salades en op pizza of broodjes.